„Integracja/Przenikanie”

„Integracja/Przenikanie”
Zapraszamy na wystawę prac Marty Turaj „Integracja/Przenikanie”.
Wystawę gdzie ekspresja twórcza rodzi się z emocjonalnego impulsu. Aktywność twórcza daje poczucie zjednoczenia ze światem oraz podnosi siły życiowe, poprzez uwalnianie emocji. Przestrzeń osobista staje się przestrzenią wspólną. To co dalekie staje się bliskie, a wszystko to dzięki sile wyobraźni.
Na wystawie poprzez doświadczanie obrazów możliwe jest obcowanie z zawartą w nich wrażliwością.
Autorka w swojej sztuce łączy plamy barwne i swobodną kreskę z kolażem. Całość wieńczy studyjny rysunek. Inspiracją w twórczości często jest syn artystki oraz emocje wywołane obcowaniem z nim.
Marta Turaj – absolwentka ASP w Poznaniu na kierunku Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz studiów podyplomowych w Warszawie na kierunku Prognozowanie Trendów w Obszarach Mody i Designu. Od czasów ukończenia studiów w 2002 r., zawodowo zajmuje się projektowaniem odzieży. Udział w licznych kursach rozwoju osobistego i zainteresowania psychologią sprawiły, że po latach pracy w korporacji wróciła do twórczości artystycznej.
Wernisaż wystawy: 04.09.2021 godz. 18:00
Czas trwania wystawy: 04.09 – 17.09.2021
Miejsce : Fundacja Barak Kultury, Al. Marcinkowskiego 21
Zwiedzanie wystawy bezpłatne.